Naše FB skupina v médiích

FB skupina “Češi v zahraničí: Sám sebou i v cizině” a její psychologický přínos a smysl byl popsán v článku odborného časopisu E-psychologie. Velice nás těší, že více a více Čechů v cizině vnímá tuto skupinu jako podporu a spojence, kde je možné sdílet s ostatními Čechy v cizině, kteří naše životy s jejich krásami a výzvami, snáze pochopí. A hlavně, že v tom nejsme sami..

Bezpečné místo on-line pro Čechy v zahraničí: Buďte sami sebou i v cizině
Michala Škrábová, Mila Della Briotta


Abstrakt
Žít v cizině, adaptovat se na nové prostředí a novou mentalitu obyvatel a přijmout novou
identitu cizince je všestranně náročný proces. Z toho důvodu vznikla Facebooková skupina
„Češi v zahraničí: Sám sebou i v cizině”, která si klade za cíl vzájemnou podporu a inspiraci
Čechů v podobné životní situaci v cizině.


Klíčová slova: adaptace, expat, mezikulturní rozdíly, duševní zdraví, psychická stabilita
A safe on-line place for Czechs abroad: Be yourself even abroad


Abstract
Living abroad, adapting to a new environment and a new mentality of people and adopting a
new identity as a foreigner is a very psychologically demanding process by all means. For this
reason, a Facebook group “Czechs abroad: be yourself even abroad” was formed. It aims to
support and inspire Czechs in a similar life situation abroad.


Keywords: adaptation, expat, intercultural differences, mental health, psychological stabilityPočáteční těžkosti spojené se životem v zahraničí mohou způsobit značné pochybnosti
o vlastních schopnostech, stres nebo pocity osamění. Současně procházejí zkouškou
i mezilidské vztahy, některé se upevní a jiné zaniknou (Bruning, N. S., Sonpar, K., & Wang, X.
(2012), Cangià, F. (2017), Firth, B. M., Chen, G., Kirkman, B. L., & Kim, K. (2014)). Lidé
žijící v zahraničí se mění: někteří proto, aby v nové zemi obstáli a natrvalo se usadili, jiní, aby
nasbírali hodnotné zkušenosti a obohatili svůj život po návratu do České republiky (Kraimer,
M. L., Wayne, S. J., & Jaworski, R. A. A. (2001).


Pro všechny tyto jedince jsme založily Online psychologickou poradnu pro Čechy v zahraničí,
jejíž součástí je také facebooková skupina „Češi v zahraničí: Sám sebou i v cizině”. Nabízíme
v ní nejrůznější informace k tématům souvisejícím se životem v zahraničí, včetně zachování
duševní pohody a duševního zdraví. Hlavním cílem naší online poradny je nabídnout specifický
prostor ke sdílení nabytých zkušeností a z toho plynoucí podpůrný pocit sounáležitosti. Důraz
klademe i na možnost sdílet témata v rodném jazyce, který usnadňuje přístup k vlastním
emocím a podporuje vznik nových kontaktů a vazeb.


Společně sdílíme své dobré i špatné zážitky z minulosti, přítomnosti i plány do
budoucnosti. Reflektujeme myšlenky, pocity i situace, které dennodenně zažíváme, dáváme a
získáváme zpětnou vazbu. Klademe si otázky, které vedou k zamyšlení nad konkrétními
situacemi za účelem uvědomění si vlastních hodnot. Zda se v dané situaci cítím dobře, chci si
situaci uchovat nebo ji změnit. Předáváme si zjištěné informace o tom, jak fungují systémy
v různých zemích a můžeme si dát užitečné tipy např. s úřady, zdravotnictvím, školstvím apod.
Lidé ve skupině nejvíce oceňují možnost sdílení s druhými, že v tom nejsou sami, že mohou
nalézt spojence, který je pochopí a podpoří.


Každý pobyt v zahraničí začíná kulturním šokem: fakt, že je to tu jinak než v ČR, a
naopak, když se lidé vrací ze zahraničí zpět do Čech, je nevyhnutelný. Opakujícími se tématy
jsou zvládání stresu způsobeného novou rolí „cizince”, reflexe vlastní identity a pocity osamění,
smysl zahraničního pobytu, péče o děti a jejich vícejazyčná výchova, pracovní, rodinné a
partnerské vztahy (Gupta, R., Banerjee, P., & Gaur, J. (2012), Kraimer, M. L., Wayne, S. J., &
Jaworski, R. A. A. (2001), Pantelidou, S., Craig, T. (2006), Carraher, S. M., Sullivan, S. E., &
Crocitto, M. M. (2008), Firth, B. M., Chen, G., Kirkman, B. L., & Kim, K. (2014), Presbitero,
A. (2016), Stahl, G. K., & Caligiuri, P. (2005)).


Níže je uvedeno několik příběhů z Online psychologické poradny pro Čechy v zahraničí,
pro získání představy probíraných témat, které jdou více do hloubky, než je tomu ve FB
skupině. Příběhy jsou upravené pro ochranu klientů.


Paní A. už žije pátým rokem v Anglii. Po narození dítěte se začala cítit velmi osamělá i
přes to, že se o ni i s dítětem manžel a jeho rodina příkladně starají a nestrádá ani ekonomicky.
Probraly jsme spolu její představu sebe sama v roli matky v cizině. Společně jsme reflektovaly
očekávání a faktory, které ji od spokojeného naplnění mateřství vzdalují a vyzdvihly ty zdroje,
které jí budou v její nové roli nápomocné a na kterých může dále stavět.


Pan K. si dělá starosti o svou českou manželku, u které se po přestěhování do USA začal
projevovat výrazný pokles nálady a nespokojenost. Pan K. si dělá výčitky, že jí nedokázal zajistit
slibované prostředí. Hledal psychologa online, který pomůže i na dálku. Zpočátku jsme se
zaměřili na srozumitelnou partnerskou komunikaci, aby se rozkryly manželčiny nenaplněné
potřeby. Později jsme nalézali cesty, jak pan K. může být manželce v rámci svých možností
nápomocný a zbavit se svého pocitu selhání.


Paní J. trpí pocitem smutku a nedostatkem energie. Cítí se sociálně izolována, v noci se
budí s návaly úzkosti a její myšlenky se točí kolem návratu z Německa zpět do CZ. Velmi ji
trápí také to, že rodina a přátelé jí dávají méně pozornosti, než by potřebovala. V průběhu
poradenství jsme změnily postupně fokus z vnějšího světa na svět vnitřní, rozpoznávání emocí
a poselství, které sebou nesly. Zaměřily jsme se na posílení budování identity v novém prostředí
a nalezení harmonického vztahu s minulostí v CZ.


Pan S. má pocit totálního vyčerpání z práce. Postupně mu ubývají volnočasové aktivity,
přátelé i rodinu zvládá s vypětím sil. Zaměřili jsme se na jeho osobní hodnoty a cíle.
Přezkoumali jsme společně jejich realizovatelnost a cenu, za kterou jich lze dosáhnout. Našli
jsme nové cesty, jak obstát ve švýcarské společnosti zaměřené na výkon a zároveň se nevzdat
svých vlastních specifických zdrojů energie a pocitu sebehodnoty.


Paní L. se přistěhovala za manželem do Španělska. Postupně ale prochází rozčarováním,
hodně věcí je jinak, než si představovala. I manžel jako by byl ve svém prostředí jiný člověk,
role se obrátily a cizinkou je nyní ve vztahu ona. Nejvíce ji trápí, že už druhým rokem nemůže
najít práci ve svém oboru, na čemž jí velmi záleží. Postupně jsme zvažovaly různé scénáře:
zůstat ve Španělsku, zvolit střídavý pobyt nebo se trvale vrátit zpět do CZ. Paní L. ve finále
vyhodnotila jako pro ni nejzdravější řešení návrat do CZ.


Jsme psycholožky, vystudovaly jsme psychologii na Karlově univerzitě a každá z nás se
specializuje na jinou oblast psychologie. Nabízíme širokou paletu témat, na kterých s námi lze
pracovat. Tam, kam nedohlédne jedna, má přehled druhá z nás. Naši klienti vnímají toto
propojení specializací jako velkou přednost našeho on-line psychologického poradenství, které
provádíme formou individuálních i skupinových konzultací.


Jste-li Čech, Češka v zahraničí a hledáte-li bezpečný prostor, kde byste získali spojence,
kteří pochopí vaši situaci a zmírní pocity osamění, přijďte do skupiny Češi v zahraničí: sám
sebou i v cizině. Těší se na vás Michala a Mila.


Literatura
Bruning, N. S., Sonpar, K., & Wang, X. (2012). Host-country national networks and
expatriate effectiveness: A mixed methods study. Journal of International Business
Studies, 43(4), 444-450. https://doi.org/10.1057/jibs.2012.5
Cangià, F. (2017). (Im)Mobility and the emotional lives of expat spouses. Emotion, Space
and Society, 25, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2017.10.001
Carraher, S. M., Sullivan, S. E., & Crocitto, M. M. (2008). Mentoring across global
boundaries: An empirical examination of home- and host-country mentors on expatriate
career outcomes. Journal of International Business Studies, 39(8), 1310-1326.
https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400407
Firth, B. M., Chen, G., Kirkman, B. L., & Kim, K. (2014). Newcomers abroad: Expatriate
adaptation during early phases of international assignments. Academy of Management
Journal, 57(1), 280-300. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0574
Gupta, R., Banerjee, P., & Gaur, J. (2012). Exploring the role of the spouse in expatriate
failure: a grounded theory-based investigation of expatriate’ spouse adjustment issues
from India. The International Journal of Human Resource Management, 23(17), 3559-https://doi.org/10.1080/09585192.2011.645052
Kraimer, M. L., Wayne, S. J., & Jaworski, R. A. A. (2001). Sources of support and expatriate
performance: The mediating role of expatriate adjustment. Personnel Psychology, 54(1),
71-99. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00086.x
Pantelidou, S., Craig, T. (2006). Culture shock and social support. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, 41, 777–781. https://doi.org/10.1007/s00127-006-0096-5
Presbitero, A. (2016). Culture shock and reverse culture shock: The moderating role of
cultural intelligence in international students’ adaptation. International Journal of
Intercultural Relations, 53, 28-38. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.05.004
Stahl, G. K., & Caligiuri, P. (2005). The effectiveness of expatriate coping strategies: The
moderating role of cultural distance, position level, and time on the international
assignment. Journal of Applied Psychology, 90(4), 603-615. https://doi.org/10.1037/0021-
9010.90.4.603


O autorkách


PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. – interkulturní psycholog
Vždy jsem se cítila dobře v kontaktu s cizinci. Během svého magisterského studia psychologie
na Univerzitě Karlově jsem byla studijně na semestr v německém Regensburgu a v australském
Melbourne. V rámci doktorátu jsem pobývala několik měsíců v Hirošimě, můj Ph.D. výzkum
srovnával českou a japonskou mentalitu. Prošla jsem si několikrát adaptačním procesem v nové
zemi a pokaždé si tvořila novou mezikulturní identitu.
Na UK jsem vyučovala více než 10 let Interkulturní psychologii pro Erasmus studenty
psychologie a na Metropolitní univerzitě Praha 6 let Interkulturní komunikaci v byznysu.
Hostovala jsem jako Erasmus učitel psychologie na italských univerzitách, převážně v Pise a v
Bologni. Žiji s francouzsko-polským přítelem a dvěma malými dcerami ve francouzských
Alpách.
Svým klientům, expatům z mnoha zemí, jsem pomohla překonat psychické potíže a připravila
je na různé situace v mezinárodním prostředí. Přes 8 let se věnuji interkulturním a adaptačním
tréninkům. Ráda pomáhám s osobním rozvojem a výzvami spojenými s cizí kulturou.
Konzultuji česky, anglicky a francouzsky. Domluvím se, ale nekonzultuji, italsky, německy a
japonsky.
Kontakt: michala@onlinepsycholog.eu

Mgr. Ing. Mila Della Briotta – psycholožka, psychoterapeutka a koučka
Přes polovinu života bydlím a pracuji v zahraničí, z toho dvě desetiletí ve Švýcarsku. První
mezikulturní zkušenosti jsem získala bezprostředně po revoluci v německé stavební firmě
v oddělení HR. V průběhu dalších let strávených v mezinárodním obchodě i v soukromém
podnikání jsem zažila tlak konkurenčního prostředí a vliv stresu na své zdraví.
Zájem o prevenci vyhoření mě motivoval ke studiu klinické psychologie a k výcviku
v koučování. Nyní se v Curychu vzdělávám v psychoterapii zaměřené na tělo. Praxi jsem
absolvovala na psychosomatické klinice i v ambulantní psychiatrii. Propojení zkušeností ze
zdravotnictví a z ostatních sektorů mi dodnes usnadňuje porozumění příčinám a následkům
nejrůznějších psychických potíží.
Ráda se vzdělávám, cestuji, baví mě řešit problémy, chodit za kulturou i relaxovat. O svoje
české kořeny pečuji pravidelně a s láskou. Český humor je pro mě dodnes nepostradatelným
zdrojem pozitivních emocí i na jihu Švýcarska, kde s rodinou bydlím.
Ke svým klientům, kolegům, přátelům i rodině chovám hluboký respekt a vážím si jejich
přítomnosti. Své klienty motivuji, aby objevili, obstarali a udrželi si vše, co potřebují
ke spokojenému životu v zahraničí. Pracovní techniky volím a kombinuji tak, aby se dokázali
napojit na vlastní zdroje energie a uměli řešit vzniklé situace v adaptačním procesu.
Konzultuji v jazycích, ve kterých žiji: v češtině, němčině a italštině. Domluvím se, ale
nekonzultuji, v angličtině a ruštině.
Kontakt: mila@onlinepsycholog.eu


Škrábová, M., Della Briotta, M. (2021). Bezpečné místo on-line pro Čechy v zahraničí: Buďte sami
sebou i v cizině. E-psychologie, 15(3), 27-31. https://doi.org/10.29364/epsy.412

https://e-psycholog.eu/pdf/Skrabova_DellaBriotta.pdf?fbclid=IwAR0NYnbnEuz-93tI5s3mA3SdPf9aYS_FFouXmI491N7BCMTzmTySfPjpau0

Mohlo by vás ještě zajímat

Jak vychovat dítě odolné proti manipulaci?

Jak vychovat dítě odolné proti manipulaci?

Je důležité se zamyslet, jak ho postupně naučit, že manipulace není běžnou součástí života. Všichni rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší, ale mnoho z nás ve výchově kopíruje, jak se k nám chovali naše rodiče. To je normální, naučené vzorce chování nám šetří energii,...

číst více
Jak se vymanit z manipulativního vztahu?

Jak se vymanit z manipulativního vztahu?

UvědoměníPrvním krokem k tomu, abychom manipulaci zastavili, je uvědomění si, že se o manipulaci jedná. Pokud jednání druhého obsahuje znaky manipulace (viz článek Jak poznat manipulaci?), řekněte si, zda si chcete takové chování nechat líbit. Ne pro všechny je tato...

číst více
Jak poznat manipulaci?

Jak poznat manipulaci?

Pan A. zbožňoval svou přítelkyni P. Zaujala ho svou krásou, charismatem a tím, že se záhy velmi zajímala o to, co dělá, jak se cítí a jaká jsou jeho hodnoty. Svěřila se mu také s tím, že jako malá byla sexuálně zneužita. Pan. A. si k ní vytvořil tak silné pouto jako...

číst více

Máte další otázky?  Napište nám.