CENÍK
našich individuálních služeb

Individuální konzultace

1 x 60 min

Rychlá online psychologická pomoc v tíživé sitaci. Během této doby nahlédneme společně na to, co aktuálně prožíváte a určíme důležité kroky ke stabilizaci nebo změně.

Cena: 89 EUR

Balíček individuálních konzultací

3 x 60 min

Vhodný k prohloubení již známého tématu. Zaměříme se na vhled do situace, identifikaci potřeb a existujících překážek. Společně nalezneme různá možná řešení.

Cena: 249 EUR

Balíček individuálních konzultací

5 x 60 min

Obsahem je zaměřit se na hlubší příčiny nekomfortní situace a získání dovedností k jejímu překonání. Společně naplánujeme konkrétní kroky, jak situaci zvládnout samostatně.

Cena: 399 EUR

CENÍK
našich skupinových služeb

Skupinové setkání 120 min

Trvání 2 hodiny

1 vybrané téma

Počet účastníků 3-4 osoby

Cena: 69 EUR za osobu

Máte další otázky ke konzultacím?  Napište nám.