Podpoříme Vás, abyste nalezli svou novou identitu

S námi získáte:

Hlubokou empatii

Dokážeme se vcítit do vaší situace, pochopit vaše myšlenky a pocity. A to nejen z pozice odborníka, ale i lidsky, protože obě dvě již delší dobu žijeme mimo ČR. Velkou částí situací, které zažíváte, jsme si prošly na vlastní kůži, a podělíme se o své zkušenosti.

Potřebný nadhled

Umíme se podívat na vaši situaci nestranně a z různých úhlů pohledu. Získáte od nás cennou zpětnou vazbu a nové impulsy. To Vám umožní hledat jiné způsoby, jak vše uchopit a rychleji se adaptovat na život v zahraničí.

Nestrannou profesionalitu podpořenou kvalitním vzděláním

Obě dvě máme vystudovanou psychologii a každá z nás se specializuje na jinou oblast. Nabízíme vám tak širokou paletu témat, která vám pomůžeme zpracovat. Tam, kam nedohlédne jedna, má přehled ta druhá z nás.

Mila  

Mgr. Ing. Mila Della Briotta – psycholožka, koučka a psychoterapeutka

Své klienty motivuji, aby objevili, obstarali a udrželi si vše, co potřebují ke spokojenému životu v zahraničí. Pracovní techniky volím a kombinuji tak, abyste se dokázali napojit na vlastní zdroje energie a uměli řešit vzniklé situace v adaptačním procesu.

Odborně vás podpořím, abyste zvládli zátěžové situace s ohledem na soulad psychiky s tělem a zamezili negativním dopadům na svou stabilitu a zdraví. Jsem zde pro každého, koho zajímá proces sebereflexe, postupné změny a konstruktivní přizpůsobení novým situacím.

Konzultuji v jazycích, ve kterých žiji: v češtině, němčině a italštině. Domluvím se, ale nekonzultuji v angličtině a ruštině.

Více o Mile

Přes polovinu života bydlím a pracuji v zahraničí, z toho dvě desetiletí ve Švýcarsku. První mezikulturní zkušenosti jsem získala bezprostředně po revoluci v německé stavební firmě v oddělení HR. V průběhu dalších let strávených v mezinárodním obchodě i v soukromém podnikání jsem zažila tlak konkurenčního prostředí a vliv stresu na své zdraví.

Zájem o prevenci vyhoření mě motivoval ke studiu klinické psychologie a k výcviku v koučování. Nyní se v Curychu vzdělávám v psychoterapii zaměřené na tělo. Praxi jsem absolvovala na psychosomatické klinice i v ambulantní psychiatrii. Propojení zkušeností ze zdravotnictví a z ostatních sektorů mi dodnes usnadňuje porozumění příčinám a následkům nejrůznějších psychických potíží.

Ke svým klientům, kolegům, přátelům i rodině chovám hluboký respekt a vážím si jejich přítomnosti. Ráda se vzdělávám, cestuji, baví mě řešit problémy, chodit za kulturou i relaxovat. O svoje české kořeny pečuji pravidelně a s láskou. Český humor je pro mě dodnes nepostradatelným zdrojem pozitivních emocí i na jihu Švýcarska, kde s rodinou bydlím.

Michala 

PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. – interkulturní psycholožka

Svým klientům, expatům z mnoha zemí, jsem pomohla překonat psychické potíže a připravila je na různé situace v mezinárodním prostředí. Přes 8 let se věnuji interkulturním a adaptačním tréninkům, díky kterým pochopíte a procítíte různé kulturních vlivy na váš osobní a pracovní život.

Zvýšíte si osobní flexibilitu, zajistíte hladší adaptační proces na cizí zemi a snáze zvládnete další náročné životní situace. Velmi ráda pomohu s osobním rozvojem a výzvami spojenými s cizí kulturou i vám, abyste se naučili komunikovat efektivněji a vyznali se v hodnotách dané země.

Konzultuji česky, anglicky a francouzsky. Domluvím se, ale nekonzultuji italsky, německy a japonsky.

Více o Michale

Vždy jsem se cítila dobře v kontaktu s cizinci. Během svého magisterského studia psychologie na Univerzitě Karlově jsem byla studijně na semestr v německém Regensburgu a v australském Melbourne. V rámci doktorátu jsem pobývala několik měsíců v Hirošimě, můj Ph.D. výzkum srovnával českou a japonskou mentalitu. Prošla jsem si několikrát adaptačním procesem v nové zemi a pokaždé si tvořila novou mezikulturní identitu.

Na UK jsem vyučovala více než 10 let Interkulturní psychologii pro Erasmus studenty Psychologie a na Metropolitní univerzitě 6 let Interkulturní komunikaci v byznysu. Hostovala jsem jako Erasmus učitel psychologie na italských univerzitách, převážně v Pise a v Bologni.  Mám mnoho přátel z jiných zemí a miluji spontánní cestování bez dlouhých příprav. Žiji s francouzsko-polským přítelem a dvěma malými dcerami ve francouzských Alpách.

Vytvoříme pro Vás bezpečné a podporující prostředí

O nás společně

Seznámily jsme se v průběhu studia psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Velmi rychle jsme našly společnou řeč a náš vzájemný respekt a důvěra se v čase prohlubovaly. Uvědomily jsme si, jak nás rozdílné osobnostní charakteristiky a názory obohacují. Přestože nás cesty zavedly do různých koutů světa, zůstaly jsme v kontaktu a nikdy jsme se nepřestaly vzájemně podporovat.

 

Životní situace, kterými procházíte, známe také

 

Obě procházíme širokým spektrem životních situací. Přizpůsobujeme se novému prostředí, tvoříme si nové mezikulturní identity, studujeme a pracujeme v zahraničí. Také jsme obě v partnerské vztahu s cizincem a naše děti vychováváme mezikulturně. Není to jednoduché a jsme rády, že máme jedna druhou a můžeme se v těžkých chvílích navzájem podržet.

 

Silu domova najdete sami v sobě

 

Při společném sdílení událostí v mateřském jazyce, které nám velmi pomohlo prožít své emoce naplno, nás napadlo, nabídnout tuto možnost také vám. Chtěli jsme pro vás vytvořit bezpečné, podporující a rozvíjející prostředí. Takové, které umožňuje najít sílu domova v sobě sama bez ohledu na to, kde se nacházíte, a úspěšně se prosadit i v cizí zemi. A tak vznikla naše online psychologická poradna.

 

Zajímá Vás více o našich individuálních konzultacích nebo více skupinových setkáních s dalšími Čechy v zahraničí, kteří jsou na tom podobně jako Vy? Jsme zde pro Vás.

 

Máte další otázky ke konzultacím?  Napište nám.