10 tipů jak posílit psychickou odolnost svých dětí v cizině

Děti, které vyrůstají mezi dvěma nebo více kulturami, jsou vystaveny mnoha náročným situacím. Proto je dobré pěstovat jejich psychickou odolnost. A přestože rodiče vždy chtějí pro své děti to nejlepší, vhodné řešení není ve všech případech intuitivní. Níže uvádíme několik tipů, jak psychickou odolnost dětí můžeme efektivně posílit:

1) Buďte svým dětem vzorem v tom, jak se vypořádáváte s emočně náročnými situacemi

Tohle není jednoduché, protože nás to často nikdo také neučil. Když jste ve stresu nebo se musíte vyrovnat se zklamáním, ukažte Vašemu dítěti, jak na situaci reagujete a jak ji zpracujete. Pokud situaci emočně nezvládnete, buďte otevření a dítěti úměrně k věku vysvětlete proč. Můžete se mu i omluvit, pokud jste k němu v emočně vypjaté situaci byli nespravedliví. V těchto případech je důležitá autenticita, takže vždy dítěti komunikujte, co je blízké Vašemu cítění.

2) Naučte děti, jak mluvit o svých emocích

Umění mluvit o tom, jak se cítím, je velmi důležité pro zpracování emocí. Mluvte proto s dětmi o emocích, pomozte jim je pojmenovávat. Existuje mnoho her nebo knih, které děti učí porozumět emocím, například https://www.terapeutickepohadky.cz/kontakt/.

3) Buďte s dítětem hraví

Hra je pro děti nesmírně důležitým rozvojovým prvkem. Děti se díky hře učí kreativnímu řešení problémů, rozumět morálním stanoviskům, dodržovat pravidla, vyjednávat, respektu, spolupráci. A budují si díky hře svou psychickou odolnost. I když na to jako rodiče nemáme vždy sílu nebo náladu, zkusme využívat momenty, kdy sílu a náladu máme, a zkusme najít radost, nespoutanost a “flow” ze společné hry.

4) Nechte děti občas zažít neúspěch

Pro děti (tak od 3 let) je důležité, aby občas zažily neúspěch, a aby na takovou situaci uměly reagovat. Děti jsou flexibilní, takže se buď adaptují nebo najdou jiné, vhodnější řešení situace. Nespěchejte jim tedy vždy hned na pomoc a dopřejte jim chvíli, aby našli svůj vlastní způsob, jak se s případným neúspěchem vypořádat. Po takovém zážitku si mohou rodič a dítě o celém procesu promluvit a rodič může vysvětlit, jak by se on sám s podobným neúspěchem pokusil vyrovnat.

5) Podporujte jiné podporující dlouhodobé vztahy vašeho dítěte

Děti žijící v zahraničí mají méně stability ohledně sítě vztahů. Vy tedy můžete motivovat udržovat vztahy s jeho kamarádem z ČR nebo z vaší předchozí destinace, s prarodiči nebo s jinými pro něj významnými lidmi, kteří nežijí ve vaší blízkosti.

6) Změňte sebe-kritiku v sebe-pochopení

Když se o sobě dítě vyjadřuje nelichotivě nebo tvrdě, můžete se ho zeptat, jak by zareagovalo, kdyby se podobně o sobě vyjadřoval jeho dobrý kamarád, pro menší děti třeba plyšáček. Tak mu pomůžete obrátit perspektivu, aby dítě vidělo sám sebe víc vlídně. Tato technika rozvíjí empatii k sobě i ostatním.

7) Podporujte nastavení mysli “jak mohu něco vyřešit”

Můžete s dítětem hrát hru “co bych dělal, kdyby”. Tak se dítě hravým způsobem v emočně bezpečném prostředí může připravit na různé situace, což rozvíjí jeho kreativní myšlení v oblasti řešení problémů. Také pomáhá porozumět, co není v jeho moci změnit, a co ano, na co je vhodné se zaměřit.

8) Posilujte fyzickou kondici dětí

Sebevědomí z vlastních fyzických schopností, z pocitu rychlosti nebo pružnosti ovlivňuje fyzickou odolnost a ta je spojenou nádobou z odolností psychickou. Podporujme tedy děti v pohybové aktivitě, která jim dělá radost.

9) Učte děti optimismu a vděčnosti

Optimismus je důležitou součástí psychické odolnosti. Děti můžete naučit dívat se na věci z různých úhlů pohledu a najít i na náročných situacích pozitiva. Hezký může být třeba večerní rituál, kdy si členové rodiny vzájemně řeknou 3 věci, za které jsou ten den vděční.

10) Buďte s dítětem přítomní a naučte ho přítomným být

Pro všechny děti je velmi důležitá opravdová 100% pozornost rodiče v určitých situacích, aby se cítilo milováno a přijímáno. Pro dítě expatů je to obzvlášť důležité, protože nemá tolik podpůrných a stabilních bodů jako jeho v ČR žijící vrstevníci. V dnešní době to není lehké, ale zkuste prosím občas žít přítomností.

Pokud byste si o výchově Vašeho dítěte v cizině chtěl/a promluvit více do hloubky, neváhejte se obrátit na jiného odborníka nebo na naši Online psychologickou poradnu pro Čechy v zahraničí. Jsme tu pro Vás 🙂

Mohlo by vás ještě zajímat

Jak na pocity osamění v cizině?

Jak na pocity osamění v cizině?

Jsou lidé, kteří žijí sami, ale necítí se osamělí. Naopak ale existují lidé, kteří jsou obklopeni blízkými lidmi, a osamělí se cítí. Více nebo méně často. Technologie nám v dnešní době umožňuje okamžitý kontakt s kýmkoli na světě. Mnoho lidí žijících v cizině se...

číst více
Jaké mohou být příčiny osamění a jak z toho ven?

Jaké mohou být příčiny osamění a jak z toho ven?

Člověk se může cítit osamělý i v situaci, kdy je obklopen dalšími lidmi (rodinu nevyjímaje). Pocit, že nás nikdo opravdu nezná nebo nám nerozumí, může být velmi zatěžující. Dokonce do takové míry, že dlouhodobě představuje riziko pro tělesné a psychické zdraví....

číst více
Vztahy a osamění

Vztahy a osamění

Vztahy a osamění v cizině aneb co si neseme z ČR s sebou Pocity osamění jsou jedním z nějvětších a nejpalčivějších témat Čechů v zahraničí v rámci našich konzultací. V předchozích článcích na našem blogu jsme rozebíraly, co je to osamění, jaké jsou jeho příčiny a jak...

číst více

Máte další otázky?  Napište nám.