Bezpečné místo on-line pro Čechy v zahraničí:
Buďte sami sebou i v cizině

Život v zahraničí umí zamávat se sebevědomím a způsobit pochybnosti v rozhodování, stres nebo
pocity osamění. Jsme Misha a Mila, české psycholožky žijící dlouhodobě v zahraničí a specializujeme
se na psychologii a psychoterapii českých expatů. Založili jsme facebookovou skupinu, ve které
nabízíme prostor pro sdílení a informace k tématům, která souvisí se životem a duševním zdravím v
cizině a s integrací v cizí zemi.

Společně sdílíme své dobré i špatné zážitky se životem v zahraničí. Probíráme pocity a
situace, které dennodenně zažíváme, dáváme a získáváme zpětnou vazbu a porovnání s ostatními.
Také si tu předáváme důležité informace o tom, jak to chodí v různých zemích ve zdravotnictví a
s úřady a můžeme si navzájem pomoci.

Lidé ve skupině nejvíce oceňují možnost sdílení s druhými,
že v tom nejsou
sami

Nebýt na něco sám – to je důležitý faktor pro psychickou pohodu našich expatů, protože vědí, že se
vždy mají na koho obrátit, s kým se poradit. Že naleznou spojence, který je podpoří.
Ve skupině pravidelně sdílíme naše postřehy ze života v zahraničí a dáváme otázky, které vedou
k zamyšlení nad určitými situacemi kvůli retrospektivě a zvědomění si svých hodnot. Jestli se v té
situaci cítím dobře a chci to takto mít.

Často také řešíme kulturní šoky, že je to v zahraničí jinak než v ČR a zase naopak, když se lidé vrací ze
zahraničí zpět do Čech. Opakujícími se tématy jsou zvládání stresu způsobeného novou rolí “cizince”, reflexe vlastní identity a pocity osamění, smysl zahraničního pobytu, děti a jejich vícejazyčná výchova, pracovní, rodinné a partnerské vztahy.

Když společné sdílení nestačí, je tu naše on-line psychologická poradna

Členové se mohou kdykoliv zeptat na názor a získat tak nadhled nad svou situací. To jim umožní
rozhodnout se z pozice, že vždy existuje více možností, ne jen jedna správná. Přesně tak funguje i
naše on-line psychologická poradna, kam se na nás mohou kdykoliv obrátit, aby si vyřešili nenadálé
životní situace nebo dlouhodobější nespokojenost.

Jste-li Čech, Češka, Slovák či Slovenka v zahraničí a hledáte bezpečný prostor, kde byste získali
spojence, kteří pochopí vaše kulturní šoky a pocity osamění, přijďte do skupiny Češi v zahraničí: sám
sebou i v cizině. Těší se na vás Misha a Mila.