10týdenní rozvojový program

Online psychologické poradny pro Čechy v zahraničí

Jak překonat pocity osamění v cizině

Tento nebo podobný příběh možná znáte…

Paní A. (35 let) žije pátým rokem v Anglii. Po narození dítěte se začala cítit velmi osamělá i přes to, že se o ní i s dítětem manžel a jeho rodina příkladně starají a nestrádá ani ekonomicky. Pocity, že ji v Anglii nikdo opravdu nezná a nerozumí, jsou pro ni zatěžující. Těší se vždy do Čech na své kamarády a rodiče, ale i tam má po pár dnech pocit, že nejsou na stejné vlně. Cítí se, že nikam vlastně nepatří, že nemá skutečný domov.

…a nemusíte na to být sami.

Představte se, jak by Vám bylo, kdybyste:

– pochopili, kde stojíte, a jak s tím dál pracovat.
se už necítili osaměle. 
měli větší pocit sebehodnoty.

– si ulevili od nejistot “kdyby, až, možná”.

– nasbírali mnoho inspirace u ostatních, kteří zažívají podobné pocity a situace jako Vy. 
 kdyby to bylo jen o Vás!
 

Čeká Vás:

1h individuální konzultace 

V úvodní individuální konzultaci s psychologem si  definujete téma, které je pro vás stěžejní, na které se v následujících 10 týdnech budete chtít soustředit.

Uzavřená podpůrná FB skupina 

 Ve skupině  pro max 12 lidí si užijete 10 týdnů naší psychologické a lidské péče. Její součástí budou  každodenní výzvy, relaxační cvičení,  osobnostní test, sebe-zkušenostní techniky, možnost nám napsat konkrétní dotaz, který probereme v bezpečném prostředí ,atd. To vše Vám pomůže posunout  se ve Vašem tématu.

3x dvouhodinové skupinové setkání na Zoomu

Při setkání na Zoomu navážeme na práci v uzavřené FB skupině. Budete mít prostor (ne povinnost) se vyjádřit, získat zpětnou vazbu ke své situaci nebo inspirovat se příběhy ostatních.  

Proč se účastnit tohoto rozvojového programu?

Velkým přínosem je definice Vašich témat s psycholožkou na vstupní individuální konzultaci.

Další unikátní součástí progamu je uzavřená FB skupina s max. 12 lidmi, díky níž se Vaše práce na tématu bude ubírat efektivním směrem.

Pocit domova a přijetí začíná již v této skupině, protože se zde setkávají lidé s podobnými zkušenostmi se životem v zahraničí.

 Atmosféra ve skupině je nehodnotící, důvěrná a bezpečná, proto zde můžete mluvit o všem, co vás trápí, bez obav, že vás někdo odsoudí.

Ve skupině můžete být aktivní, když máte čas, z pohodlí vašeho domova.

Připravíme pro vás nejrůznější interaktivní a sebe-zkušenostní aktivity, které vás posunou k poznání sebe sama.

Práci ve skupině budeme průběžně provázet a reagovat na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků.

Můžete si případně odnést přátelství někoho s podobnou zkušeností, koho byste za jiných okolností neměli šanci poznat.

 Jaký může být přínos skupinového setkání na Zoomu?

“S Milou a Míšou jsem absolvovala skupinové setkání na téma Seberealizace
v cizině.  Normálně bývám ve skupině neznámých lidí spíše nesmělá, zde

ale byla atmosféra hned od začátku natolik otevřená a uvolněná, že jsem
se po 2hodinovém setkání cítila téměř jako s přáteli. Líbila se mi
struktura setkání i to, že každý dostal potřebný prostor pro své
zkušenosti a pocity. Oceňuji, že jsme na konci společně vymysleli pro
každého z účastníků, co by mu konkrétně pomohlo. Získala jsem cennou
zpětnou vazbu k mému témata a hlavně mi udělal dobře pocit, že je to o
mně takové, jaká opravdu jsem.”

Proč s námi?

PSycholog online - Míla              Psycholog on-line - Michala

Obě žijeme dlouhodobě v zahraničí. Prošly jsme bohatou paletou zkušeností, díky nimž se na vaše problémy dokážeme podívat nejen jako odbornice, ale hlavně s nadhledem, porozuměním a schopností opravdu se vcítit do vaší situace. Ať už se nacházíte ve světě kdekoliv, připojte se k nám.

Tento program je jen a pouze o vás!  

Konání  3. 10. – 11. 12. 2022

Datumy Zoom setkání
Ne 16. 10. v 16-18h SEČ
Ne 6. 11. v 16-18h SEČ
Ne 4. 12. v 16-18h SEČ

(!) Vzhledem k ochraně soukromí a intimitě sdílených informací nebudeme ze setkání pořizovat záznam.

Hodnota programu:

Individuální konzultace = 89 EUR

+ 3 x skupinové setkání 3 x 69 EUR = 207 EUR

+ 10ti týdenní Uzavřená podpůrná FB skupina  = 300 EUR

+ pracovní listy, relaxační cvičení, osobnostní test, sebe zkušenostní techniky a další materiály = 100 EUR

CELKEM 696 EUR

Cena programu pro Vás 333 EUR / osobu
Program lze zakoupit do 30.9.2022

Stále hledáte skutečný domov?
Pojďme ho nalézt společně!